Luni – Vineri 09–17

Pachet total

Servicii de Administrare
5

Pachetul total cuprinde urmatoarele servicii:

Administare Tehnică:

 • Monitorizare periodică a tuturor părților comune ale imobilului;
 • Întocmirea, de fiecare dată, a unui raport de monitorizare care va evidenția: problemele constatate, respectiv propuneri de soluționări;
 • Dispecerat de urgență, apelabil 24/24, în cazul în care apar situații de avarie;
 • Service interfon și camere de supraveghere;
 • Supraveghere lucrări de reparații și participare la recepția acestora;
 • Verificare facturare, astfel încât aceasta să fie realizată corect de către furnizori, în funcție de contoarele de branșament;
 • Achiziționare materiale necesare pentru curățarea și întreținerea imobilului;
 • Verificare periodică a contoarelor (apometrelor) din apartament/locuință;
 • Pentru remedierea problemelor tehnice și îmbunătățirea confortului, propunere de soluții optime și personalizate;
 • Executare, în anumite condiții, de lucrări curente de întreținere și mici reparații, precum: înlocuirea becurilor, broaștelor, geamurilor, întrerupătoarelor, etc;
Administare Financiar Contabilă:
 • Organizare contabilă în partidă simplă;
 • Evidență completă a documentelor financiare ale asociației de proprietari;
 • Întocmire registre obligatorii;
 • Depunerea deciarațiilor fiscale;
 • Plată furnizori de utilități;
 • Plată taxe și impozite;
 • Încasare de la proprietari, la sediul asociației, a cotelor de contribuție;
 • Întocmire și depunere semestrială a situației elementelor de activ și pasiv ale asociației, la primăria de sector;
 • La solicitarea comitetului executiv, prezentarea rapoartelor/documentelor necesare verificărilor financiar-contabile la sediul asociației de proprietari;
 • Întocmire și prezentare anuală, la Adunarea Generală a asociației de proprietari, a raportului privind administrarea condominiilor pentru anul precedent;
 • Alte atribuții impuse de legislația in vigoare sau solicitate de asociația de proprietari;
 • Vizualizare non-stop, online, de către asociațiile de proprietari a tuturor evidențelor contabile: soldurile, operațiunile, respectiv registrele;
Servicii de Casierie:
 • Încasare cu frecvență, chiar și în locurile specificate în contract, a cotelor de întreținere a proprietarilor cu privire la cheltuielile curente ale asociației, dar și a altor venituri cuvenite asociației de proprietari;
 • Întocmire registru de casă;
 • Emitere de chitanțe electronice pentru contravaloarea încasată;
 • Preluare index contoare de la proprietari în programul casieriei;
Servicii Curățenie:
 • Curățenia este realizată cu produse profesionale;
 • Personalul este implicat și prezintă interes față de igienizarea scărilor;
 • Deratizarea totală și sigură este asigurată;
 • Poți apela la dezinsecție chimică cu substanțe avizate de Ministerul Sănătății sau la dezinsecție ecologică;
 • Dezinfecția totală a blocului, inclusiv a suprafețelor de uz frecvent, se face cu produse corespunzătoare, chiar și pentru prevenirea noului Corona Virus;

Cere Oferta

Completează formularul

Scrie-ne! Vom reveni cu un răspuns în cel mai scurt timp cu putință!