Luni – Vineri 09–17

Pachet financiar

Servicii Financiare
5
Pachetul financiar cuprinde urmatoarele servicii:
Administare Financiar Contabilă:
 • Organizare contabilă în partidă simplă;
 • Evidență completă a documentelor financiare ale asociației de proprietari;
 • Întocmire registre obligatorii;
 • Depunerea deciarațiilor fiscale;
 • Plată furnizori de utilități;
 • Plată taxe și impozite;
 • Încasare de la proprietari, la sediul asociației, a cotelor de contribuție;
 • Întocmire și depunere semestrială a situației elementelor de activ și pasiv ale asociației, la primăria de sector;
 • La solicitarea comitetului executiv, prezentarea rapoartelor/documentelor necesare verificărilor financiar-contabile la sediul asociației de proprietari;
 • Întocmire și prezentare anuală, la Adunarea Generală a asociației de proprietari, a raportului privind administrarea condominiilor pentru anul precedent;
 • Alte atribuții impuse de legislația in vigoare sau solicitate de asociația de proprietari;
 • Vizualizare non-stop, online, de către asociațiile de proprietari a tuturor evidențelor contabile: soldurile, operațiunile, respectiv registrele;
Servicii de Casierie:
 • Încasare cu frecvență, chiar și în locurile specificate în contract, a cotelor de întreținere a proprietarilor cu privire la cheltuielile curente ale asociației, dar și a altor venituri cuvenite asociației de proprietari;
 • Întocmire registru de casă;
 • Emitere de chitanțe electronice pentru contravaloarea încasată;
 • Preluare index contoare de la proprietari în programul casieriei;
 • Plăți Facturi
 • Recuperare creanțe

Cere Oferta

Completează formularul

Scrie-ne! Vom reveni cu un răspuns în cel mai scurt timp cu putință!