Web Analytics

Luni – Vineri 09–17

Administrare Financiară 

5

Administrare Financiară

Oferim servicii complexe de administrare financiară, servicii la care poți apela oricând. Apelând la serviciile de administrare financiară, beneficiezi de:

 • Organizare contabilă în partidă simplă;
 • Evidență completă a documentelor financiare ale asociației de proprietari;
 • Întocmire registre obligatorii;
 • Depunerea deciarațiilor fiscale;
 • Plată furnizori de utilități;
 • Plată taxe și impozite;
 • Încasare de la proprietari, la sediul asociației, a cotelor de contribuție;
 • Întocmire și depunere semestrială a situației elementelor de activ și pasiv ale asociației, la primăria de sector;
 • La solicitarea comitetului executiv, prezentarea rapoartelor/documentelor necesare verificărilor financiar-contabile la sediul asociației de proprietari;
 • Întocmire și prezentare anuală, la Adunarea Generală a asociației de proprietari, a raportului privind administrarea condominiilor pentru anul precedent;
 • Alte atribuții impuse de legislația in vigoare sau solicitate de asociația de proprietari;
 • Vizualizare non-stop, online, de către asociațiile de proprietari a tuturor evidențelor contabile: soldurile, operațiunile, respectiv registrele;